Skip available courses

Available courses

Program de formare pentru personalul didactic de predare din invatamantul preuniversitar, acreditat prin OMENCS Nr. 3633/12.04.2016, 50 ore, 12 credite profesionale transferabile.


Acest program de formare a fost realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene in cadrul proiectului de parteneriat Comenius Regio EDUCATION AND CAREER GUIDANCE – LET’S HELP THE STUDENTS CHOOSE A RIGHT CAREER!. Conţinutul său reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului. Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit.

www.studentscareer.ro